Zakelijke markt

Ondernemen is risico’s nemen. Dat is het mooie aan ondernemer zijn. Maar het betekent ook dat u regelmatig de afweging moet maken of u een risico zelf wilt dragen of dat verzekeren een veiligere optie is. De zakelijke markt is zeer complex en ondernemers hebben vaak wel wat anders te doen dan kijken naar hun risico’s en verzekeringen. Wij nemen dat graag uit handen!

Onze adviseur begeleidt u bij risico analyse en risicobeheersing binnen uw onderneming en neemt u daarbij zoveel mogelijk werk uit handen. Dat is een hele zorg minder!

Goed zakendoen betekent voor ons dat wij zowel u als uw onderneming goed kennen. Vanuit deze vertrouwensband fungeren wij het hele jaar door als uw sparringpartner en kunt u altijd rekenen op advies dat past bij uw manier van ondernemen.

Wij maken graag kennis met u!

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid kan grote financiële gevolgen hebben. U wordt dat aangesproken op schade die een ander heeft geleden door u toedoen. Dat geld voor particulieren maar zeker ook voor ondernemers. Een ondernemer heeft te maken met verschillende soorten aansprakelijkheid:

  • bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
  • beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering bent u verzekerd tegen schade die u of uw medewerkers toebrengen aan anderen. Dat kan gaan om letselschade bij een bedrijfsongeval of bijvoorbeeld door de levering van een gebrekkig product. Ook uw aansprakelijkheid als werkgever is gedekt.

Als u schade maakt terwijl u aan het werk bent, kan dit hoge kosten met zich meebrengen. Met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering worden deze kosten vergoed. Deze verzekering zorgt ervoor dat de ondernemer en het personeel worden beschermd tegen de kosten als gevolg van schade op veroorzaakt op het werk. Een persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering (WA)dekt deze schade niet, want dat is een verzekering voor privé-situaties. Het is dan ook van groot belang om een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten voor uw onderneming. Als een klant een schadeclaim indient omdat er geen goed werk is afgeleverd, wordt dit niet gedekt door een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven. Dit valt namelijk onder het ondernemingsrisico.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Bij de beroepsaansprakelijkheidsverzekering draait het om de financiële gevolgen van beroepsfouten. Een klant heeft een beslissing genomen op basis van uw advies. Als die beslissing verkeerd uitpakt, zal de klant er soms voor kiezen u voor de geleden schade aansprakelijk te stellen. Die schade is puur financieel, ofwel ‘zuivere vermogensschade’. Het zijn vooral adviserende beroepen die een beroepsaansprakelijkheidsverzekering nodig hebben.

Arbeidsongeschiktheid

Met een individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) krijgt u een uitkering als u

Arbeidsongeschikt bent. U kunt dan minder of helemaal niet meer werken. De AOV is een verzekering voor ondernemers.

Deze verzekering is ook voor directeuren-grootaandeelhouders (DGA), zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers) en vrije beroepsbeoefenaren. Deze groepen mensen zijn geen werknemers, en krijgen daarom geen uitkering via de werkgever als ze arbeidsongeschikt worden. Met een AOV-verzekering krijgen ze wel een uitkering.

Inventaris

Een inventaris verzekering verzekert de inventaris en voorraad van uw bedrijf, vereniging of stichting tegen schade door brand, storm, water of een inbraak.

Voor het verzekeren van het vervoeren van goederen heeft u een transportverzekering nodig.

Bedrijfsschade

Wanneer uw bedrijf stil komt te liggen door schade aan uw bedrijfsruimte of inventaris, hebt u (even) geen inkomsten meer. Uw vaste lasten lopen echter wel door. Een bedrijfsschadeverzekering vergoedt de gemiste nettowinst en de vaste lasten.

Verzuim

U verzekert met een verzuimverzekering de kosten waarmee uw onderneming te maken krijgt als uw medewerkers ziek zijn. Ziek personeel kan ingrijpende financiële gevolgen hebben voor uw onderneming. Met deze verzekering verzekert u loondoorbetaling van zieke medewerkers, de inzet en vergoeding van verzuimbegeleiding en re-integratie. Daarnaast worden de kosten verhaald als iemand anders aansprakelijk is voor het verzuim van uw medewerker.

Copyright © 2024 Financieel Advies IJmond.